OSCARSBORGSSPELEN

Anmälda spelare för Oscarsborgsspelen

Spelare
Alexander Rudberg
Christer Eriksson
Eva Bengtsson
Eva Engström
Fredrik Lindegren
Gunnar Cednert
Gunnar Mohlén
Henrik Jonsson
Henrik Söderkvist
Håkan Malm
Ida Wiik
Jerker Fahlström
Joacim Blomsten
Johan Berg
Johan Winlund
Johannes Sundin
John Erik Mårtensson
Jonas Roos
Jörgen Arvidsson
Karin Olsson
Kenneth Hedman
Kenneth Karlsson
Kevin Fahlström
Lasse Bäcklund
Lennart Grahn
Linda Andersson
Mats Holm
Mats Winlund
Mikael Berg
Mikael Hedström
Per Wennberg
Per-Ove Jonsson
Peter Bodell
Peter Claar
Pethra Hellström
Pär Glaas
Robin Hurtig
Ronny Persson
Sebastian Blomsten
Simon Hurtig
Sofia Berg
Stefan Johansson
Sven Mossberg
Thomas Buska
Thomas Lindberg
Tomas Fredriksson
Tomas Lindbom
Åke Furuström

TOTALT: 48 SPELARE